Useful tax information for owners of 5 or more rented properties from January

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

General Directorate of Public Finance (DGFP) Brasov announced that from 1 January 2008, has changed the way income tax of individuals contained in records at the end of the fiscal body with more than 5 contracts renting or subletting.

These tax revenues will not be as rental income, but as income from independent activities, applying specific rules – tax 16% of net income determined by subtracting expenses from income, for all leases or subletting, and simple entry accounting leadership required in accordance with nr.1040/2004 OMPF. Individuals at the end of 2011 fiscal direction contained in records with more than 5 leases / subletting taking place elsewhere, in 2012, the tax shall submit to the home until 15 January 2012 form 220 – statement of estimated revenue. Statement 220 will include an estimate of revenue and expenditure in all lease / subletting underway in 2012. Failure to submit the declaration to the tax estimated home until 15 January 2012 fine from 500 lei to 1,000 lei.

Form 220 – Statement of estimated revenue can be obtained from the tax or can be downloaded from the website www.mfinante.ro, NAFA-assistance portal taxpayers / All forms with explanations.

Original Romanian Text

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Braşov a anunţat că , începând cu data de 1 ianuarie 2008, s-a modificat modul de impozitare a veniturilor obţinute de persoanele fizice care la sfârşitul anului figurează în evidenţele organului fiscal cu un număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere.
Aceste venituri nu se vor mai impozita ca venituri din închirieri, ci ca venituri din activităţi independente, aplicându-se regulile specifice – impozitarea cu 16% a venitului net determinat prin scăderea din venituri a cheltuielilor aferente, la nivelul tuturor contractelor de închiriere sau subînchiriere, precum şi obligaţia conducerii contabilităţii în partidă simplă în conformitate cu prevederile OMFP nr.1040/2004.
Persoanele fizice care la sfârşitul anului 2011 figurează în evidenţele direcţiei fiscale cu un număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere care se derulează în continuare şi în anul 2012, au obligaţia depunerii la organul fiscal de domiciliu până la data de 15 ianuarie 2012 a formularului 220 – Declaraţie privind venitul estimat. Declaraţia 220 va cuprinde estimarea veniturilor şi cheltuielilor la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul 2012.

Nedepunerea declaraţiei estimative la organul fiscal de domiciliu până la data de 15 ianuarie 2012 se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.
Formularul 220 – Declaraţie privind venitul estimat poate fi obţinut de la organul fiscal sau poate fi descărcat de pe site-ul www.mfinante.ro, portalul ANAF- Asistenta contribuabili / Toate formularele cu explicaţii.

LEAVE A REPLY